Uznał on za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy - małżeństwa, które świadczy usługi artystyczne prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej- uważającego, że działalność ta objęta jest zwolnieniem od podatku od towarów i usług.
Jak zauważył organ podatkowy, ze zwolnienia od podatku VAT korzystać mogą usługi w zakresie kultury oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest jednak nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Brzmienie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT wskazuje, że usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez podmioty prawa publicznego; podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym; wpisane do rejestru instytucji kultury lub indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów.
Wnioskodawca, jako spółka prowadząca działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług artystycznych nie spełnia definicji żadnego z podmiotów uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od podatku. Ponadto, jako spółka cywilna, jest zespołem artystów wykonawców, zatem nie może być także uznany za indywidualnego twórcę. W takiej sytuacji, świadczone przez spółkę usługi artystyczne, nie korzystają ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku VAT.
(sygn. ILPP1/443-359/11-4/AW)

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line