Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do sądów system zarządzania aktami sądowymi. Chodzi o stałą łączność z każdą sprawą i śledzenie położenia akt. Dzięki temu ma być nie tylko szybciej,  ale i pewniej. Ryzyko zgubienia akt zostanie zminimalizowane.
Na pierwszy ogień pójdzie 27 wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, potem 11 wydziałów Rejestru Zastawów. Z czasem kolejne.
System zostaje wprowadzony po to, by usprawnić postępowania, a więc skrócić ich czas. Ułatwi on również wykonywanie zarządzeń i orzeczeń sądu przez pracowników sekretariatu. Prostsze ma być też udostępnianie akt interesantom. Ze statystyk resortu sprawiedliwości wynika, że w  2010 r. zaginęło aż 321 akt w całym kraju. 182 akta dotyczyły spraw cywilnych, 74  – spraw karnych. Rok później było ich już więcej, bo 480, podobnie jak w 2012 r.

Źródło: Rzeczpospolita