Jest to wielkie wyróżnienie dla polskiej delegacji, gdyż Komisja Finansowa uważana jest za najważniejszy po Prezydencji organ CCBE - twierdzą adwokaci. Mecenas Łaszczuk pełni również funkcję przewodniczącego polskiej delegacji w CCBE.
Mecenas Maciej Łaszczuk jest przewodniczącym komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Prezydium warszawskiej rady. Zasiada w radach wielu instytucji arbitrażowych i sądów polubownych w tym: Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (wiceprezes Zarządu), Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, komitetu ds. Międzynarodowego Arbitrażu Handlowego International Law Association. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a także Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
Poza praktyką w sporach sądowych i arbitrażowych specjalizuje się również w prawie podatkowym.
Funkcję członka Komisji Finansowej CCBE będzie pełnił przez najbliższe trzy lata.

Źródło; NRA