Czytaj:
Senat przyjął bez poprawek ustawę o Sądzie Najwyższym>>
Nowa ustawa KRS uchwalona także przez Senat>>

Autorzy listu przypominają, że wystosowali do prezydenta 21 lipca br. apel o niepodpisywanie trzech ustaw zmieniających gruntownie system wymiaru sprawiedliwości. - Czujemy się w obowiązku ponowić nasze wystąpienie, gdyż dwie wówczas zawetowane ustawy – nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i ustawa o Sądzie Najwyższym – wrócą do podpisu Pana Prezydenta w nieco tylko zmienionym kształcie - czytamy w wystąpieniu z piątku 15 grudnia br.

Czytaj: Eksperci Batorego proszą o zawetowanie ustaw o SN i KRS>>

Jego autorzy stwierdzają, że uchwalone przez Sejm i Senat przepisy, szczególnie w szerszym kontekście innych zmian, w tym niezawetowanej ustawy o ustroju sądów powszechnych, są niezwykle niebezpieczne dla ochrony wolności i bezpieczeństwa Polaków oraz ustroju demokratycznego państwa prawa, gdyż prowadzą do znacznego uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej i ustawodawczej. - Zmiany zawarte w przyjętych ustawach nie odpowiadają standardom konstytucyjnym cywilizacji zachodniej, które były wypracowywane przez długie lata ewolucji systemów prawnych. Byłoby olbrzymią szkodą, gdyby poprzez dopuszczenie do wejścia w życie tych ustaw Polska podjęła decyzję o zakwestionowaniu tego dorobku i postawiła się poza grupą demokracji uznających trójpodział władzy za fundament nowoczesnego państwa prawnego - czytamy w wystąpieniu.

Jego autorzy za złe i szkodliwe uważają rozwiązania takie jak upartyjnienie wyboru członków KRS poprzez sformalizowanie roli klubów poselskich w procesie wyłaniania kandydatów, wygaszenie kadencji sedziów Sądu Najwyższego w tym określonej w Konstytucji kadencji pierwszej prezes SN, wprowadzenie naruszającej zasadę ne bis in idem skargi nadzwyczajnej oraz utworzenie w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej, której kompetencje mają być rozszerzone na wszystkie zawody prawnicze. - Uważamy, że co najmniej pierwsze trzy z tych rozwiązań są niekonstytucyjne. Wprowadzenie skargi nadzwyczajnej dodatkowo naraża Polskę na postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, które w naszym przekonaniu zakończą się porażką naszego kraju. Jednak, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie chodzi nawet o poszczególne rozwiązania, ale o ich całokształt, który w znacznym stopniu ograniczy niezawisłość sędziowską i niezależność sądów - stwierdzają autorzy apelu.

Ich zdaniem wejście w życie tych ustaw może być istotną cezurą w najnowszej historii Polski. - Władza sądownicza zacznie być kontrolowana przez władzę wykonawczą i ustawodawczą w stopniu nie tylko niedopuszczalnym na gruncie Konstytucji, ale również stawiającym nasz kraj poza głównym nurtem nowoczesnych państw demokratycznych. Jest dla nas oczywiste, że nowe regulacje – jeżeli wejdą w życie - spotkają się ze zdecydowanie negatywną reakcją naszych partnerów w Unii Europejskiej, gdyż nie odpowiadają standardom, do których przestrzegania Polska się zobowiązała, stając się członkiem Rady Europy, podejmując w ogólnonarodowym referendum suwerenną decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej oraz uczestnicząc w przyjęciu i ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego - czytamy w wystąpieniu.

- Bardzo liczymy na to, że Pan Prezydent do tego nie dopuści. Dlatego apelujemy o zawetowanie ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw i zawetowanie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym - napisano w apelu podpisanym przez grupę ponad 300 partnerów kancelarii prawnych.

Apel podpisali m.in.: Weronika Achramowicz z kancelarii Baker & McKenzie, Rafał Baranowski z Greenberg Traurig, Łukasz Berek z SKS, Radosław Biedecki z Noerr, Dorota Bryndal z Gessel, Jakub Celiński z Dentons, Marcin Chyliński z Weill, Katarzyna Czapracka z  White & Case, Katrzyna Dulewicz z CMS, Janusz Dzianachowski z Linklaters, Przemysław Furmaga z DZP, Lecch Giliciński z K&L Gates, Jarosław Iwanicki z Allen & Overy, Agnieszka Janicka z Clifford Chance, Tomasz Kwieciński z WKB, Paweł Mazur z Wardyński i Wspólnicy, Krzysztof Płeszka z SPCG, Tomasz Pyzio z BSJP, Katarzyna Sawa-Rybaczek z Magnusson, Anna Strzelecka z Taxpoint, Katarzyna Terlecka z Schoenherr, Piotr Zawiślak z Hogan Lovells.