– Zabiegamy o to, by adwokaci mieli dostęp do elektronicznych narzędzi, takich jak np. przeszukiwarka ksiąg wieczystych, bazy PESEL czy elektroniczne biura podawcze – mówi Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.
Elektroniczna przeszukiwarka ksiąg wieczystych pozwala na znajdowanie nieruchomości np. według nazwiska czy numeru PESEL. Planuje się jednak udostępnienie takiej opcji tylko ściśle określonym grupom, m.in. organom państwa, notariuszom i komornikom. O takie uprawnienia podczas prac legislacyjnych zabiegali też adwokaci. Na razie bezskutecznie.
Senacka poprawka przepadła jedynie ze względów technicznych, ale Ministerstwo Sprawiedliwości obiecało, że na dalszym etapie także adwokaci otrzymają dostęp do takiego narzędzia.

Źródło: Rzeczpospolita