Książka "Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem" pod redakcją naukową Andrzeja Meleziniego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer, jest efektem wieloletniej i różnorodnej praktyki prawniczej autorów, skupionej na codziennym stosowaniu przepisów prawa podatkowego, w tym przede wszystkim Ordynacji podatkowej..

Książka zawiera bogaty zbiór 301 wzorów pism związanych ze stosowaniem tej ustawy. sporządzanych zarówno przez organy podatkowe, jak i przez podatników i ich pełnomocników. Wyjaśnienia i komentarze do poszczególnych wzorów zostały opracowane w oparciu o aktualne linie orzecznicze sądów administracyjnych, uznaną literaturę przedmiotu oraz praktyczne i wieloletnie doświadczenie autorów, co z pewnością pomoże uniknąć błędów przy tworzeniu pism w sprawach podatkowych. Książka jako pierwsza na rynku zawiera wzory ponad 50 różnego rodzaju decyzji wydawanych przez organy podatkowe.

W publikacji znajdują się wzory dotyczące m.in. takich zagadnień jak:
• decyzje w przedmiocie zobowiązań podatkowych i trybów nadzwyczajnych,
• ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych,
• ponaglenia i skargi na bezczynność organów podatkowych,
• prawa i obowiązki następców prawnych oraz odpowiedzialność osób trzecich,
• czynności sprawdzające, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe,
• zażalenia na postanowienia, zastrzeżenia do protokołu kontroli, odwołania od decyzji.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.ordynacja-podatkowa-wzory.lex.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Książka "Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>