Zgodnie z obecnymi regulacjami poszczególni upoważnieni dyrektorzy izb skarbowych wydają interpretacje indywidualne odnoszące się do wniosków złożonych w zakresie przepisów prawa podatkowego (bez względu na rodzaj podatków) pochodzące od wnioskodawców, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie województw wskazanych w obowiązującym rozporządzeniu. Powoduje to istotne problemy w zakresie prawidłowości i niejednolitości interpretacji.

Projektowane rozporządzenie i zaproponowane w nim regulacje stanowią pierwszy etap realizacji koncepcji centralizacji i specjalizacji rzeczowej Krajowej Informacji Podatkowej.

Zobacz też: Podatnicy dostaną jednolitą informację na temat przepisów prawa podatkowego >>

Od 1 lipca 2015 r. w zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług właściwi będą Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W zakresie przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych właściwi będą Dyrektorzy Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie.

W zakresie tzw. podatków "niszowych", do których zalicza się m.in. podatek akcyzowy, podatek od spadków i darowizn, PCC, podatek od gier, czy Ordynację podatkową, w przypadku których liczba wniosków jest relatywnie niska w porównaniu do ogólnej liczby interpretacji indywidualnych uzasadnione jest ograniczenie liczby organów upoważnionych do wydawania interpretacji do dwóch. Przyjęto, że w zakresie tych podatków właściwi będą Dyrektorzy Izb Skarbowych w Katowicach i w Warszawie.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2015 r. W przypadku wniosków złożonych do tego dnia, organ właściwy w chwili złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej pozostanie właściwy do jej wydania, choćby zmieniły się podstawy właściwości.