Celem projektowanych przepisów jest określenie wzorów formularzy, tak aby na podstawie danych w nich zawartych mogło nastąpić powiązanie zeznania podatkowego z odpowiadającymi im załącznikami składanymi odrębnie przez pozostałych podatników.

Proponuje się, aby powiązanie zeznania SD-3 i informacji SD-3A nastąpiło przez wykazanie w załącznikach kwoty łącznej, czystej wartości rzeczy lub praw majątkowych oraz tytułu ich nabycia. Obecnie informacje te są wykazywane jedynie w zeznaniu SD-3. Powtórzenie ich, zgodnie z nowym wzorem informacji SD-3A, jednoznacznie potwierdzi tożsamość rzeczy lub prawa nabytego przez podatnika składającego zeznanie i pozostałych podatników składających informację.

Zakłada się, że przepisy projektowanego rozporządzenia wejdą w życie 1 września 2014 r. Jednak do 30 czerwca 2015 r. podatnicy będą mogli wykorzystywać zeznania wg wzoru określonego w obowiązującym obecnie rozporządzeniu, z wyłączeniem przypadków, gdy składane będą za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym przypadku obowiązywał będzie wyłącznie nowy wzór zeznań.

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego