Uchwalona 10 września 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej, której planowany termin wejścia w życie przypada 1 stycznia 2016 r., wprowadza regulację, zgodnie z którą skorygowanie deklaracji następować będzie przez złożenie korygującej deklaracji. Zniesiony zostanie zatem obowiązek dołączenia do korekty deklaracji podatkowej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

W związku z tą zmianą istnieje potrzeba zmiany wzoru zeznania PIT-CFC. W projektowanym rozporządzeniu proponuje się modyfikację objaśnień do wzoru formularza określonego ww. rozporządzeniem poprzez ograniczenie się w nich jedynie do wskazania podstawy prawnej do złożenia korekty deklaracji, z pominięciem treści tego przepisu.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych zobowiązani będą od tego dnia składać zeznania PIT-CFC, stosując wzór zeznania stanowiącego załącznik do projektowanego rozporządzenia.

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł