Uchwalona 10 września 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej, której planowany termin wejścia w życie przypada 1 stycznia 2016 r., wprowadza regulację, zgodnie z którą skorygowanie deklaracji następować będzie przez złożenie korygującej deklaracji. Zniesiony zostanie zatem obowiązek dołączenia do korekty deklaracji podatkowej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

Zobacz: Opublikowano zmiany dotyczące korekty kosztów podatkowych >>

W związku z tą zmianą zaistniała potrzeba zmiany wzoru zeznania PIT-CFC. Zmodyfikowane zostały objaśnienia do wzoru formularza poprzez ograniczenie się w nich jedynie do wskazania podstawy prawnej do złożenia korekty deklaracji, z pominięciem treści tego przepisu.

Rozporządzenie ministra finansów z 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2062) wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody z zagranicznych spółek kontrolowanych zobowiązani będą od tego dnia składać zeznania PIT-CFC, stosując wzór zeznania stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł