Zmiany w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczą m. in. struktury numeru WIP wydanej w Polsce i innych państwach członkowskich, formalności związanych z obrotem pocztowym oraz zasad wypełniania pola 47 zgłoszenia celnego w procedurach uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej MF informacji dla podmiotów o zasadach postępowania w tym zakresie (20.09.2016 r.), z wyjątkiem zmian dotyczących kodu informacji dodatkowej „4PL03”, który w operacjach wywozowych obligatoryjnie będzie wymagany od dnia 1 października 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów