Pieniądze przekazywane w najbliższej rodzinie mogą być zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Warunkiem jest, aby środki były przekazane za pośrednictwem banku w formie przelewu.

Gotówka bez prawa do zwolnienia

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w interpretacji z 09.05.2018 r., nr 21588, dla skorzystania ze zwolnienia nie ma wymogu posiadania rachunku przez obdarowanego ani przez darczyńcę. Otrzymanie środków pieniężnych może być udokumentowane także przekazem pocztowym.

Resort finansów zwrócił uwagę, że obowiązek zgłaszania i udokumentowania organowi podatkowemu nabytego majątku w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego ma na celu zapewnienie szczelności systemu podatkowego. Jeśli chodzi o darowizny w najbliższej rodzinie zgłoszenia wymagają przekazania wyższe niż 9637 zł. Jest to limit pięcioletni.

Gotówka przekazana w siedzibie banku nie daje prawa do zwolnienia >>

Zwolnienie wyjątkiem od zasady

Zdaniem MF kryteria zwolnienia stanowiącego odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania muszą być obiektywne i sprawdzalne, co byłoby trudne do określenia, w przypadku przekazywania pieniędzy w gotówce, tym bardziej, że ustawodawca nie określił limitu zwolnienia. Ma to zapobiegać uchylaniu się podatników od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie dochodów ze źródeł nieujawnionych, bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach.

Ministerstwo Finansów dobrze ocenia funkcjonowanie przepisów w tym zakresie i w najbliższym czasie nie planuje żadnych zmian.

Prezent na komunię czasami z podatkiem >>