Celem konferencji, która odbędzie się 9 września 2014 r. w Warszawie jest zaznajomienie możliwie największej liczby przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców spoza Unii Europejskiej, ze zmianami w zakresie VAT w odniesieniu do miejsca świadczenia tych trzech kategorii usług oraz funkcjonowania systemu MOSS, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Nowe zasady określania miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz świadczonych drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów) przewiduje dyrektywa Rady 2008/8/WE z 12 lutego 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE. Zmiany wynikające z dyrektywy wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania tych usług w miejscu ich konsumpcji, a nie w miejscu siedziby nadawcy, jak ma to miejsce obecnie.

Zobacz: KE: zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych od 2015 roku >>

Unijne przepisy wdroży do polskiego systemu prawnego nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, która przewiduje stworzenie systemu Mini One Stop Shop, czyli małego systemu kompleksowej obsługi, za pomocą którego podatnicy - usługodawcy będą rozliczać podatek VAT.

Podatnik zarejestrowany w takim punkcie w jednym państwie członkowskim (państwo członkowskie identyfikacji) będzie mógł złożyć drogą elektroniczną kwartalną deklarację VAT z wyszczególnieniem usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami w innych państwach członkowskich (państwo członkowskie konsumpcji). Następnie państwo identyfikacji przekaże deklarację wraz z kwotą podatku VAT do państwa członkowskiego konsumpcji za pośrednictwem bezpiecznej sieci komunikacyjnej.

Informatyczny system MOSS będzie systemem fakultatywnym dla podatników. Podatnicy uzyskają możliwość rejestracji na potrzeby procedury Mini One Stop Shop już z dniem 1 października 2014 roku.

Zobacz: Zmiany w opodatkowaniu VAT usług telekomunikacyjnych oraz elektronicznych >>