Jedna czwarta natomiast w ogóle nie zamierza korzystać ze split paymentu. Jak będzie w praktyce, zobaczymy za jakiś czas. Ministerstwo Finansów liczy jednak, że nowy mechanizm będzie popularny. Aby zachęcić do jego stosowania, publikuje wyjaśnienia. 
Split payment dla niektórych będzie obowiązkowy >>

Rachunek VAT w pierwszej kolejności

Resort finansów tłumaczy, że banki, realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego, w pierwszej kolejności zawsze będą pobierały środki z rachunku VAT. W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K. Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku w VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy. 
Praktyczny komentarz. Podzielona płatność w VAT >>

Konto musi być firmowe

Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – przypomina MF. W związku z tym, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.
Tylko jeden rachunek VAT do podzielonej płatności >>