Rada Ministrów przyjęła we wtorek 17 marca br. przedłożoną przez ministra finansów informację na temat stanu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Jak mówiła premier na wtorkowej konferencji po posiedzeniu rządu, pierwsza Ordynacja podatkowa powstała w 1934 roku, a następna w 1997 roku. "Obecnie obowiązująca przeszła już ponad 80 nowelizacji i zmian, które wynikały z dwudziestu orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego" - zaznaczyła szefowa rządu.

- Zdecydowaliśmy się na bardzo trudny ruch, szczególnie, że czasu do końca tej kadencji (Sejmu) jest niewiele, aby powstała nowa Ordynacja podatkowa. Po konsultacjach, do których tenże dokument trafi już od jutra i po przyjęciu przez Radę Ministrów tych założeń (...), będziemy oczywiście tworzyć ustawę"" - oświadczyła Kopacz.

Jak przypomniano po posiedzeniu rządu, działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela przygotowała kierunkowe założenia do projektu ustawy Ordynacja podatkowa.Zmiany w ordynacji podatkowej premier Ewa Kopacz zapowiedziała w exposé, wskazując, że nowe rozwiązania mają sprzyjać uczciwym i rzetelnym podatnikom oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi.

Nowa regulacja ma realizować dwa cele: chronić prawa podatników w relacji z organami podatkowymi oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.

W ramach pierwszego celu stworzony zostanie katalog praw podatnika. Wprowadzone będą m.in. niewładcze formy załatwiania spraw podatkowych: porozumienia, konsultacje i mediacje. Zmienione zostaną przepisy dotyczące przedawnienia się zobowiązań podatkowych. Drugi cel zakłada likwidację rozbudowanych procedur podatkowych i wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

ID produktu: 40441218 Rok wydania: 2015
Autor: Michał Ciecierski,Andrzej Melezini,Tomasz Nowak,Krzysztof Teszner,Dariusz Zalewski
Tytuł: Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem>>>