Jak podkreślają organizatorzy i partnerzy konferencji (Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce i miesięcznik Przegląd Podatkowy) od czasu poprzedniej konferencji VAT AKTUALNE PROBLEMY 2015 rozwinęło się też orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości i sądów administracyjnych. Pewne działania podjęła też ostatnio Komisja Europejska, która przyjęła Action Plan for VAT. Wymienione powyżej okoliczności powodują, że nieodzowne jest kolejne już spotkanie w Toruniu w celu poddania analizie nowości w sferze VAT.

Dlatego wśród tematów omawianych podczas konferencji znajdą się tematy związane z: odwrotnym obciążeniem w budownictwie, podstawą opodatkowania w aporcie,  ostatecznym modelem opodatkowania wewnatrzwspólnotowych transakcji,  zasadą proporcjonalności w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach z zakresu podatku od towarów i usług, monitorowaniem przewozów drogowych,  relacjami między PKWiU a podatkiem od towarów i usług, pustymi fakturami, opodatkowaniem środka trwałego po upływie okresu korekty podatku  naliczonego z tytułu jego nabycia w świetle wyroku TSUE z 16.06.2016, C-229/15, elektronizacją kontroli podatników, pierwszym zasiedleniem, opodatkowaniem działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego czy orzecznictwem dotyczącym dopuszczalności korekt faktur.

Udział w konferencji w charakterze referentów potwierdzili już:
• dr Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, EOL Kancelaria Doradztwa Podatkowego
• Adam Bącal, sędzia NSA
• dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu
• dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK
• Zbigniew Liptak, doradca podatkowy, EY
• Jerzy Martini, doradca podatkowy, Martini i Wspólnicy
• Jakub Matusiak, doradca podatkowy, PwC
• dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM, sędzia WSA w Poznaniu
• Tomasz Michalik, doradca podatkowy, MDDP
• Paweł Mikuła, doradca podatkowy, Deloitte,
• Małgorzata Militz, doradca podatkowy, GWW Tax
• dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK
• dr hab. Artur Mudrecki, prof. ALK, sędzia NSA
• dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK, sędzia WSA w Warszawie
• przedstawiciel kierownictwa Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów
• Teresa Sławińska-Choryło, PETROLOT
• Filip Świtała, Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego, Ministerstwo Finansów
• Roman Wiatrowski, sędzia NSA

Konferencja VAT – AKTUALNE PROBLEMY 2017
Toruń, 29-30 września 2017 r.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej OSF:http://www.law.umk.pl/#1105>>