Resort finansów odpowiedział na pytanie, co zrobić w przypadku wpłacenia na rachunek VATpomyłkowej kwoty, np. wyższej niż należny podatek i jak nabywca może odzyskać te środki?

Kłopotliwa podzielona płatność

Zdaniem MF w przypadku pomyłkowej wpłaty zbyt wysokiej kwoty na rachunek VAT (np. podatek na fakturze wynosi 800 zł, a wpłacono 1000 zł), nie ma możliwości zwrotu 200 zł z rachunku VATKontrahenci mogą uzgodnić, że podatnik zwróci nabywcy 200 zł ze swojego rachunku rozliczeniowego. Co innego, jeśli wpłacona kwota wynika z faktury, a następnie do tej faktury będzie wystawiona korekta – wówczas można dokonać zwrotu tej kwoty z rachunku VAT.

Dziwne stanowisko Ministerstwa Finansów

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, menadżer w Grant Thornton Frąckowiak, zwraca uwagę, że mechanizm podzielonej płatności obowiązuje dopiero od kilku dni. Podkreśla, że zarówno dla podatników jak i dla banków to zupełna nowość. Z pewnością będą pojawiały się błędy i pomyłki, chociażby takie jak omyłkowe wpłaty, których wynikiem będzie uznanie konta VAT zbyt wysokimi kwotami. Zgodnie z wyjaśnieniami MF, w przypadku takiej omyłkowej wpłaty nie ma możliwości zwrotu z rachunku VAT. Podatnik, który otrzyma taką płatność będzie miał zatem organiczne możliwości dysponowania takimi środkami. Zdaniem Łagowskiego nieprzejednane stanowisko MF trochę dziwi. Ekspert tłumaczy, że - jak wynika z art. 62b ust. 2 pkt 5 znowelizowanego prawa bankowego - rachunek VAT może być obciążony również w celu zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu.

Wyższa wpłata źródłem problemu

Również zdaniem Bartosza Mazura, menadżera w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe, stanowisko MF jest zaskakujące. Ekspert tłumaczy, że z art. 108a ust. 6 ustawy o VAT wynika, że podatnik, który otrzymał płatność, a nie dokonał dostawy towarów lub nie świadczył usługi, może zwrócić otrzymane środki na rachunek VAT podmiotu, od którego otrzymał środki (by uniknąć solidarnej odpowiedzialności za podatek niezapłacony przez dostawcę). Trudno zatem zrozumieć, dlaczego takiego prawa nie miałby mieć podatnik, który otrzymał zawyżoną płatność. 
- W każdym razie nie wydaje się, aby dokonanie takiego zwrotu miało wiązać się ryzykiem podatkowym. Ani bowiem ustawa o VAT, ani kodeks karny skarbowy nie przewidują sankcji za nadużycie systemu podzielonej płatności – podsumowuje Mazur.