Po wejściu w życie nowych przepisów, zwolnieniem objęte zostaną przychody z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od policji przez osoby przez nią chronione. Nie trzeba będzie płacić podatku  od otrzymanych świadczeń za ujawnienie informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia. Dotyczy to m.in. instytucji świadka koronnego.

LEX Biblioteka Podatkowa >>

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie dodatkowego zwolnienia jest konieczne. Inaczej konieczność odprowadzania podatku od tego rodzaju wypłat mogłaby narażać na niebezpieczeństwo osoby chronione przez policję, w związku z ryzykiem ujawnienia informacji, które mogłyby przyczynić się do identyfikacji ich tożsamości lub miejsca pobytu.

Ustawą zajmie się teraz Senat. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj również:
Zmiany w podatkach dochodowych uchwalone >>