Uprawnienia do przejazdów koleją z 50% ulgą, wykupione przez Służbę Więzienną dla swoich funkcjonariuszy, stanowią opodatkowany przychód ze stosunku służbowego.

Przychodem funkcjonariusza będzie przypadająca na niego wartość ww. uprawnienia, tj. ulga, za którą nie musi płacić. Z tej też przyczyny wartość tego uprawnienia należy zaliczyć do przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O powstaniu przychodu ze stosunku służbowego, nie przesądza fakt skorzystania przez funkcjonariusza z tego uprawnienia, lecz samo otrzymanie przez niego prawa do skorzystania z uprawnienia (o określonej wartości pieniężnej). Posiadając takie uprawnienia funkcjonariusz otrzymuje wymierną korzyść finansową, bowiem może korzystać z przejazdów ulgowych nie tylko w celu wykonywania zadań służbowych, ale również w celach prywatnych.

Wartość wykupionych dla funkcjonariuszy uprawnień do przejazdu z ulgą 50% w kolejowej komunikacji krajowej stanowi więc przychód funkcjonariusza, który pracodawca ma obowiązek doliczyć do jego wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. Momentem powstania przychodu będzie ten moment, w którym postawiono do dyspozycji funkcjonariusza rzeczone uprawnienie (dokonano jego wykupienia).

Interpretacja indywidualna Dyrektora izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lipca 2011 r., sygn. IPTPB2/415-108/11-2/AK.

Jolanta Mazur