Nowe przepisy niewątpliwie doprowadziły do ujednolicenia zasad w tym zakresie. Ustawodawca zdecydował się bowiem na wprowadzenie „sztywnych" (zryczałtowanych) wielkości przychodów z omawianego tytułu, których wysokość może różnic się jedynie w zależności od pojemności silnika samochodu służbowego. Można jednak mieć wątpliwości, czy rzeczywiście nowe regulacje eliminują wszystkie problemy pracodawców związane z udostępnianiem pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych?

Zobacz: Rozlicz optymalnie wydatki związane z samochodem w działalności gospodarczej >>

W praktyce nowe regulacje dały już powód do powstania wielu kontrowersji, odnoszących się przykładowo do:
– objęcia ryczałtem innych towarów i usług związanych z samochodem służbowym, a w szczególności paliwa finansowanego przez pracodawcę,
– możliwości „rozciągnięcia" nowych zasad dotyczących pracowników na innych podatników wykorzystujących samochody służbowe do celów prywatnych (tj. zleceniobiorców, członków zarządu lub rady nadzorczej),
– konieczności „oskładkowania" przychodu z tytułu nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.

Nieodpłatne wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych wywołuje skutki również w podatku VAT. Czynność ta może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT jako nieodpłatnie świadczona usługa. Opodatkowanie to uzależnione jest jednak od tego, czy i w jakim zakresie pracodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu służbowego. Dlatego też w każdym przypadku konieczne jest indywidualne ustalenie, czy nieodpłatne użycie samochodu służbowego do celów prywatnych podlega czy też nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku konieczności rozliczenia podatku należnego problemy praktyczne może rodzić prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczonej nieodpłatnie usługi.

Wszystkie te kwestie zostaną omówione przez naszego eksperta Vademecum Głównego Księgowego Mariusza Gumolę w trakcie bezpłatnego szkolenia online, które odbędzie się 29 września br. o godzinie 10.00

Żeby wziąć udział w webinarium należy się zarejestrować >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł