Spotkanie, będące ważną częścią wizyty delegacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Polsce, było istotne z punktu widzenia zarządzania budżetem unijnym, którego część została powierzona Polsce w ramach zarządzania dzielonego, jak również z punktu widzenia prawidłowości polskich wpłat do budżetu UE.

Podczas spotkania, członkowie ETO przedstawili prezentacje nt. optymalnego wykorzystania środków pieniężnych UE, zagrożeń dla finansowego zarządzania budżetem unijnym oraz dochodom budżetu UE.

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Agnieszka Królikowska przedstawiła organizację Instytucji Audytowej w Polsce oraz praktyki stosowane w obszarze audytu środków unijnych. Zaprezentowano również przegląd wydatków budżetowych w Polsce.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego