Dzień Skarbowości ustanowiono w 2008 r. dla uczczenia ustawy z 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej. Dzień Służby Celnej jest obchodzony corocznie 21 września. Został ustanowiony, aby podkreślić znaczenie Służby Celnej dla gospodarki i społeczeństwa naszego kraju, a także Unii Europejskiej.

Podczas uroczystości pracownikom administracji podatkowej i kontroli skarbowej oraz funkcjonariuszom Służby Celnej wręczono odznaczenia państwowe – Medale za Długoletnią Służbę, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP oraz Odznaki Honorowe Zasłużony dla Służby Celnej.

Minister finansów Paweł Szałamacha podziękował pracownikom i funkcjonariuszom za wysiłek wkładany w codzienną pracę i służbę. Zapewnił, że dołoży wszelkich starań, by tworzona Krajowa Administracja Skarbowa była miejscem rozwoju zawodowego i satysfakcji z wykonywanej pracy. Podkreślił też ogromną rolę zaangażowania pracowników i funkcjonariuszy w efektywne wdrożenie reformy.

Swoje podziękowania pracownikom administracji skarbowej przekazali także : wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński ,sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz szef Służby Celnej, wiceminister finansów Marian Banaś.