"Wychodzi na to, że wpływy z podatku akcyzowego będą bliskie założeniom zaplanowanym w budżecie na 2014 rok. Choć z drugiej strony, może pojawić się problem z akcyzą na alkohol. Podwyższenie akcyzy na alkohol etylowy w tym roku spowodowało pewne przesunięcia związane z wpływem dochodów z tego podatku. Część dochodów z tego roku została bowiem zrealizowana rok temu, kiedy produkowano na zapas z niższą stawką akcyzy" - powiedział Neneman.

Zobacz: Wyższa akcyza na wódkę obniży wpływy do budżetu >>

"Gdyby struktura dochodów w skali całego roku była bardziej +płaska+, ryzyka by nie było, a tak wpływy z akcyzy na alkohol mogą okazać się niższe od zaplanowanych. W kontekście roku 2015 już takie ryzyko nie istnieje i jestem spokojny o realizację zaplanowanych wpływów" - zaznaczył.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek przez resort finansów szacunkowym wykonaniem budżetu, dochody z podatku akcyzowego wyniosły po listopadzie br. 55 mld 988,2 mln zł, co stanowi 90,2 proc. z zaplanowanych w tym roku dochodów z tego podatku w wysokości 62 mld 80 mln zł. Przygotowując budżet na przyszły rok rząd założył, że tegoroczne wpływy z akcyzy wyniosą 63 mld zł, a w przyszłym roku sięgną 63 mld 570 mln zł. Oznacza to 0,9 proc. wzrost w stosunku do prognozowanego wykonania w 2014 r.

Zgodnie z przewidywaniami MF relacja dochodów budżetu państwa z akcyzy do PKB wyniesie w 2015 r. 3,6 proc. i zmniejszy się w porównaniu do 2014 r. o 0,1 pkt proc.

W uzasadnieniu do projektu budżetu na przyszły rok napisano, że prognoza dochodów z podatku akcyzowego w 2015 r. została sporządzona przy uwzględnieniu aktualnej projekcji wskaźników makroekonomicznych, prognozy zmiany wielkości sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz skutku planowanego obniżenia stawek akcyzy na paliwa silnikowe w zależności od rodzaju paliwa odpowiednio o 25 zł/1000l lub 25 zł/1000 kg.

O takie same wartości zostaną podwyższone stawki opłaty paliwowej dla poszczególnych paliw. "Efektem projektowanych regulacji jest zwiększenie w 2015 r. wpływów z opłaty paliwowej o 500 mln zł i przekazanie tych środków Funduszowi Kolejowemu (FK). Obniżenie stawek akcyzy na paliwa silnikowe związane jest z potrzebą zwiększenia możliwości finansowych niezbędnych do realizacji infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych, utrzymania infrastruktury kolejowej, innych wydatków z Funduszu Kolejowego oraz maksymalnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020" - wyjaśniono.

Zobacz: Większe wydatki na kolej, niższa akcyza na paliwa >>

Ponadto rząd proponuje w przyszłym roku zmianę zasad opodatkowania cygar i cygaretek; wprowadzona ma być stawka podatku akcyzowego uzależniona od wagi (tj. od każdego kilograma), a nie jak obecnie od ilości (tj. od 1000 szt.). (PAP)

mmu/ pz/