Wnioski o wpis i inne dokumenty co do zasady będą składane w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr, a w przypadku, gdy z powodów technicznych system będzie niedostępny, będą przesyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr.

W projekcie przewidziano, że każdy zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia w formie elektronicznej (na elektroniczną skrzynkę podawczą) oraz papierowej. Wzór wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia będzie stanowił załącznik do rozporządzenia.