W sprawie chodzi o pranie pieniędzy w wątku senegalskim sprawy Zakładów Chemicznych Police i transferowanie dochodów do rajów podatkowych. Śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. jest prowadzone przez Delegaturę CBA w Szczecinie pod nadzorem szczecińskiej Prokuratury Regionalnej i dotyczy m.in. decyzji o inwestycji - zakupie spółki, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowej fosforytów w Senegalu, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach Zakładom Chemicznym Police S.A., przestępstw przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym oraz utrudniania postepowania karnego.

Sprawa toczy się od zeszłego roku. Już wtedy agenci ze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali 10 osób - w tym byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz kooperujących biznesmenów.

Zatrzymani przez CBA w kolejnym wątku to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego świadczącej usługi z zakresu tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Kancelaria funkcjonuje w ramach grupy doradczej będącej członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych. Kolejnym zatrzymanym przez CBA jest prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police. Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Investment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych. Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – legalizacji korzyści osiągniętych w wyniku przestępstwa w kwocie blisko pół miliona dolarów przedstawiono adwokatowi i prezesowi spółki.

W trakcie przeszukania firmy doradczej z siedzibą w Warszawie ustalono, że jej pracownicy podejmowali czynności mające na celu utrudnianie śledztwa - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji.

Z komunikatu CBA wynika, że adwokatowi przedstawiono również zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało także dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy. Decyzją szczecińskiego Sądu Rejonowego adwokat - partner zarządzający w spółce doradztwa podatkowego został tymczasowo aresztowany.

Wobec trzech zatrzymanych przez CBA prokuratura zastosowała środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju, zakazu udzielania porad prawnych i świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego.

Śledztwo jest w toku. Prowadzący nie wykluczają powiększenia listy zarzutów i kolejnych zatrzymań.

LEX Biblioteka Podatkowa >>