Zastosować paragraf 4270 czy 4300?

W kontekście podanego zapytania mogłyby pojawić się wątpliwości, czy zastosować paragraf 4270 czy 4300. Aby dokonać adekwatnego wyboru warto przybliżyć opisy tych paragrafów.

 


Kiedy stosujemy paragraf 4270

Otóż, paragraf 4270 oznaczony został jako Zakup usług pozostałych. W opisie do niego podano zaś, że obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410, 417 i 434), w szczególności - usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu; usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych, czy usługi w zakresie remontów dróg). Zatem, z istoty ww. opisu wynika, że dedykowany jest ów paragraf do usług – lecz zasadniczo związanych z przywracaniem wartości użytkowej wyrobów przemysłowych (maszyn, środków transportu). W tym kontekście trudno uznać, aby usługa wulkanizacji (względnie wymiany opon) wpisywała się w taki charakter usług. Co innego gdyby chodziło o naprawę służbowego pojazdu – wtedy ww. paragraf byłby właściwy.

Kiedy stosujemy paragraf 4300

Natomiast paragraf 4300 został oznaczony jako Zakup usług pozostałych. Jak wynika z opisu do tego paragrafu obejmuje on szeroki katalog wydatków, m.in. zakup usług (w szczególności z wyłączeniem usług objętych ww. 4270). Na uwagę zasługują tu dwie kwestie. Po pierwsze, katalog owych usług jest otwarty, po drugie – ustawodawca przykładowo podał usługi związane m.in. z kwestiami pojazdów w tym badania techniczne. Z uwagi ww. okoliczności, w tym na zbliżony zakresowo rodzaj usług - bowiem dotyczących pojazdów – uzasadnione będzie zastosowanie do podanego wydatku paragrafu 4300.

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Biuro Rachunkowe:

W jakim paragrafie należy klasyfikować usługę polerowania podłogi? >

W jakim paragrafie ująć fakturę za usługę cateringową? >

W jakim paragrafie należy ująć dochód z tytułu najmu garażu? >