Celem kwartalnego Biuletynu Rachunkowości nr 2015/03 jest przedstawienie wybranych zmian w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), polskich zasad rachunkowości (w tym ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rachunkowości) i związanych z nimi zagadnień, które mogą być istotne dla znacznej liczby podmiotów działających w Polsce.

W najnowszym numerze Biuletynu omówione zostały:

- daty wejścia w życie MSSF,

- nowe standardy MSSF, zmiany do standardów i interpretacje,

- nowe regulacje obowiązujące w Polsce oraz

- inne najnowsze publikacje.

Ponadto eksperci zwracają szczególną uwagę na uchwalone przez Sejm zmiany do ustawy o rachunkowości, jak również na publikacje KPMG Insights into IFRS oraz Wytyczne do przygotowania sprawozdań finansowych – Przykładowe ujawnienia i Lista sprawdzająca.

Dowiedz się więcej z książki
Zmiany w ustawie o rachunkowości + Ustawa o rachunkowości. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł