Krajowa Rada Doradców Podatkowych współpracuje obecnie z Ministerstwem Finansów nad nowelizacją ustawy o doradztwie podatkowym. W nowelizacji mogą się znaleźć przepisy, które dadzą większe uprawnienia procesowe doradcom podatkowym. Jak mówił podczas konferencji „Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika” Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący KRDP, doradcy mają nadzieję, że projekt nowelizacji zostanie upubliczniony na początku 2009 r.

Zmiany w zakresie uprawnień zawodowych są oczekiwane przez doradców podatkowych, co znalazło potwierdzenie w wypowiedziach uczestników konferencji, która odbyła się w dniach 28-29 listopada w Katowicach. Wykładowcy: sędziowie NSA i WSA, profesorowie i pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz pracownicy organów podatkowych skupili się na omówieniu zakresu reprezentacji doradcy podatkowego w różnych rodzajach postępowań: podatkowych, celnych i karnych skarbowych. Chodziło zarówno o postępowania przed organami podatkowymi I i II instancji, jak również przed sądami administracyjnymi.

Prof. Marek Zdebel z Uniwersytetu Śląskiego podkreślał potrzebę dokonania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym tak, aby doradcy podatkowi mogli występować jako pełnomocnicy podatników w postępowaniach karnych skarbowych. Stwierdził on również, że mimo braku takiej regulacji, już z obecnie obowiązujących przepisów można wywodzić możliwość reprezentacji w takich sprawach. Karol Piech z Izby Celnej w Katowicach wyjaśniał natomiast, jakie czynności jako przedstawiciel podatnika może wykonywać doradca podatkowy na mocy obecnych przepisów. Niemniej jednak, również w tym zakresie doradcy oczekują rozszerzenia uprawnień.

Małgorzata Wolf-Mendecka, sędzia NSA, wyjaśniała z kolei, jakie wnioski może składać doradca w toku postępowania sądowoadministracyjnego. Chodzi przykładowo o wniosek o przeprowadzenie dowodu uzupełniającego z dokumentów. Z takich możliwości doradcy korzystają jednak sporadycznie. Kolejni sędziowie NSA: dr Artur Mudrecki oraz Krzysztof Stanik wyjaśniali kwestie składania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wciąż zbyt rzadko podejmowanych postępowań mediacyjnych. Jak wskazują statystyki mediacji jest z roku na rok coraz mniej. Patronem merytorycznym części konferencji poświęconej zagadnieniom występowania doradców podatkowych przed sądami administracyjnymi był Wolters Kluwer Polska.

Dr Agnieszka Bielska-Brodziak z Uniwersytetu Śląskiego zwracała również uwagę na dominujące rodzaje wykładni prawa podatkowego. Podkreślała jednocześnie, że dominująca w orzecznictwie sądowym wykładnia językowa nie oznacza, że doradcy podatkowi nie powinni poszukiwać również innych możliwości odczytania przepisów podatkowych.

Konferencję zorganizował Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Uniwersytet Śląski.

(lz)