W stanie prawnym do 30 czerwca 2015 r. odpowiedzialność solidarna obejmowała niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwrotnego obciążenia), benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych, oleje opałowe oraz oleje smarowe, a także złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku.

Zobacz: Od 1 lipca duże zmiany w przepisach o podatku VAT >>

Od 1 lipca 2015 r. załącznik nr 13 do ustawy o VAT, zawierający katalog towarów, wobec których znajduje zastosowanie odpowiedzialność solidarna nabywcy za zobowiązania podatkowe dostawcy oraz obowiązek stosowania jednomiesięcznych okresów rozliczeniowych przez sprzedawcę, zostanie rozszerzony o następujące towary:

1) materiały eksploatacyjne do drukarek:
- tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0);
- kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0);
- kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0);

2) niektóre metale szlachetne oraz części biżuterii i wyrobów jubilerskich:
- srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.10.0);
- platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku (PKWiU 24.41.30.0);
- srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.40.0);
- złoto o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu (PKWiU ex 24.41.50.0)
- części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych, ze srebra i z platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (PKWiU ex 32.12.13.0).

3) cyfrowe aparaty fotograficzne (PKWiU ex 26.70.13.0).

Ponadto z załącznika nr 13 zostanie wyłączone złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) w związku z objęciem go mechanizmem odwrotnego obciążenia, co oznacza że w załączniku nr 13 pozostanie wyłącznie złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (PKWiU ex 4.41.20.0).

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego