Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został zaprezentowany projekt rozporządzenia ministra finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Wynika z niego, że zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) będą mogły być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej i będzie można je potwierdzić podpisem profilem zaufanym ePUAP. Obecnie przesłanie VAT-R w formie elektronicznej wymaga posiadania podpisu elektronicznego.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, dołączone do wniosku o wpis zgłoszenie stanie się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji.

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, prowadząca własną kancelarię prawną, projekt zmiany ocenia bardzo pozytywnie. Jej zdaniem wprowadzenie możliwości podpisania VAT-R profilem zaufanym będzie dużym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Ekspertka podkreśla, że do tej pory najmniejsze firmy, które nie posiadają powszechnie podpisu elektronicznego, musiały wysyłać zgłoszenie w formie papierowej, co było niepotrzebnym utrudnieniem.

VAT. Komentarz 2018 Adam Bartosiewicz VAT. Komentarz 2018 >>