W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka w sprawie odliczeń podatku naliczonego z tytułu wynajmu miejsc parkingowych oraz opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych.

Spółka wskazała, że jest najemcą powierzchni biurowej wraz miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej oraz na parkingu naziemnym. W samej umowie najmu zaznaczone zostało, że powyższe miejsca parkingowe wynajmowane są w związku z lokalem pomimo faktu, że czynsz płacony jest oddzielnie. W umowie nie zostało zapisane, że do miejsc parkingowych przypisane są konkretne pojazdy. Poza tym spółka wysyła pracowników w podróże służbowe, w trakcie, których pracownicy dokonują w imieniu i na rzecz spółki opłat za miejsca parkingowe w miejscu, do którego są oddelegowywani.

Zdaniem spółki w przypadku miejsc postojowych naziemnych oraz podziemnych, których jest najemcą, naliczony VAT stanowi cała kwota wynikająca z faktur dokumentujących najem miejsc postojowych (z czynszu najmu). Również w przypadku dokonywania opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych pracowników, naliczonym VAT jest cała kwota VAT z faktur dokumentujących nabycie usług parkingowych. Spółka uznała, że jeżeli chodzi o podróże służbowe pracowników spółki, to o rozstrzygnięciu decyduje to, że nie są to koszty używania samochodów, a tzw. „inne koszty podróży służbowej”.

Fiskus przystał na pełne odliczenie tylko w przypadku usług wynajmu miejsc parkingowych związanych z umowami najmu powierzchni biurowej. Inaczej według niego jest w przypadku opłat za postój w miejscach parkingowych w trakcie podróży służbowych.

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Opłaty za parking w trakcie podróży służbowej

Ponoszony przez spółkę koszt opłaty parkingowej bezsprzecznie związany jest z konkretnym samochodem, który korzysta z tego miejsca parkingowego. Tym samym więc, ponoszonych kosztów opłat parkingowych nie można odnosić do ogółu wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. A ponieważ spółka nie wyeliminowała, według fiskusa, całkowicie korzystania z samochodów służbowych dla celów prywatnych pracownika, to przysługiwać jej będzie ograniczone do 50 proc. prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków eksploatacyjnych, związanych z używaniem pojazdów samochodowych przeznaczonych do użytku „mieszanego”, w tym wydatków na opłaty parkingowe za parkowanie samochodów podczas podróży służbowych pracowników.

Najem miejsc parkingowych, związanych z najmem powierzchni biurowej

Tu fiskus potwierdzając stanowisko spółki uznał, że wydatki ponoszone na wynajem nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami postojowymi w podziemnej hali garażowej oraz na parkingu naziemnym w otoczeniu budynku stanowią koszty ogólne związane z prowadzoną przez spółkę działalnością. Wydatki związane z usługami mają związek pośredni z uzyskaniem przez spółkę obrotu opodatkowanego podatkiem od towarów i usług.

Tym samym, z uwagi na wykorzystywanie poniesionych wydatków na wynajem poszczególnych nieruchomości biurowych wraz z przynależnymi do nich miejscami parkingowymi, postojowymi oraz garażowymi, do czynności opodatkowanych spółce będzie przysługiwało pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 lipca 2014 r., IPPP1/443-442/14-4/ISZ, LEX nr 237743

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego