Wątpliwości pojawiają się przede wszystkim na gruncie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie obowiązku podatkowego, miejsca świadczenia oraz dokumentowania usług, a także stosowania prawidłowej stawki VAT. Nie mniej istotne problemy pojawiają się w zakresie podatków dochodowych. Szczególnej uwagi podatników wymaga prawidłowe ustalanie daty powstania przychodu należnego, rozliczania kaucji gwarancyjnych, zaliczek oraz częściowego wykonania usług budowlanych, a także rozliczania kosztów uzyskania przychodów i ich przyporządkowaniem do przychodów oraz kar umownych.

W przypadku świadczenia usług budowlanych należy również zwrócić uwagę na specyficzne zasady ich ujmowania w księgach rachunkowych. Mają tu bowiem zastosowanie szczególne zasady ustalania przychodów i kosztów usług zaawansowanych w realizacji, ale niezakończonych na dzień bilansowy.

Możliwości popełnienia błędu jest wiele, a biorąc pod uwagę, że usługi budowlane znalazły się na liście priorytetów administracji podatkowej na rok 2016, ryzyko kontroli jeszcze większe. Jak postępować prawidłowo i uniknąć nieprawidłowości można dowiedzieć się z poniższych tekstów:

- Powstawanie obowiązku podatkowego w VAT przy świadczeniu usług budowlanych i budowlano-montażowych

- Usługi budowlane świadczone w innych państwach UE - rozliczenie VAT na przykładach

- Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym na przykładach

- Działalność budowlana - przychody

- Działalność budowlana - koszty uzyskania przychodów

- Umowa o roboty budowlane - skutki podatkowe w CIT

- Opodatkowanie zryczałtowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych usług montażu i konserwacji na przykładach

- Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”

- Ewidencjonowanie i rozliczanie umów długoterminowych