Jak podał resort finansów ministrowie rozmawiali o perspektywach rozwoju współpracy, także w oparciu o podpisaną w 1997 r. umowę o współpracy między Ministerstwem Finansów RP a Ministerstwem Finansów Ukrainy. Nasz kraj może zaoferować wschodniemu sąsiadowi wsparcie w kontynuacji reform gospodarczych. Polska oferta to przedstawienie doświadczeń nie tylko w reformowaniu finansów publicznych i systemu podatkowego (VAT), ale również informatyzacji resortu w zakresie eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych oraz konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych. W dniach 16-17 lutego 2011 r. przedstawiciele obu resortów odbędą w Ministerstwie Finansów cykl eksperckich konsultacji, m.in. dotyczących funkcjonowania budżetów lokalnych, zwrotu podatku VAT czy polityki podatkowej.

Źródło: www.mofnet.gov.pl, stan z dnia 17 lutego 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line