Oszustwa podatkowe, czyli umyślne uchylanie się od opodatkowania lub wyłudzanie podatku, np. przez składanie fałszywych deklaracji lub fałszowanie dokumentów, są karalne. Są jednak powszechnym problemem w dobie firm działających globalnie i dlatego państwa nie są w stanie przeciwdziałać im samodzielnie.

Zarówno pobieranie podatków, jak i zwalczanie oszustw podatkowych należy do obowiązków krajowych organów państw członkowskich UE. Wiele oszustw ma jednak charakter międzynarodowy, a działając samodzielnie, państwa nie są w stanie wiele osiągnąć. UE od dawna udostępnia narzędzia pomagające krajom członkowskim skuteczniej zwalczać oszustwa podatkowe.

Zobacz: Automatyczna wymiana danych ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi >>

Za pośrednictwem narzędzi informatycznych i innych środków, UE daje państwom członkowskim możliwość współpracy i wymiany informacji dotyczących wszelkiego rodzaju podatków, w tym w szczególności opodatkowania dochodów z oszczędności oraz VAT. Przykładowo, unijny system wzajemnej pomocy pozwala krajowym organom podatkowym na odzyskiwanie niezapłaconych podatków na terenie innych państw członkowskich.

Wiele firm działa globalnie i taki też charakter mają oszustwa podatkowe. UE zawarła porozumienia z szeregiem krajów sąsiadujących oraz uczestniczy we wszystkich międzynarodowych inicjatywach mających na celu zapobieganie nadużyciom podatkowym. Coraz intensywniej zwalczane są również raje podatkowe.