Zmagania konkursowe rozpoczęły się w listopadzie 2014 r. Udział w konkursie wzięło prawie 600 osób, które przez 3 miesiące rozwiązywały testy sprawdzające wiedzę teoretyczną z zakresu rachunkowości, podatków oraz prawa pracy.

Obecnie trwa drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowanych zostało 100 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów z testu. W czasie jego trwania uczestnicy muszą rozwiązać zadanie sytuacyjne, w którym należy podać konsekwencje danego zdarzenia gospodarczego dla wszystkich elementów sprawozdania finansowego jednostki. Zadanie strategiczne trwa od 16 lutego 2015 r. do 15 marca 2015 r.

Wyłącznie 10 najlepszych graczy dotrze do ostatniego trzeciego etapu. Finaliści konkursu spotkają się na indywidualnych rozmowach z Jury konkursu, które wyłoni zwycięzcę konkursu. Finał konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2015 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
Patronat Honorowy nad konkursem sprawują:
• Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
• Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
• Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
• Business Centre Club.