Ostatecznie nie udało się wypracować porozumienia dotyczącego płacy minimalnej i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Nie rozstrzygnięto także kwestii dotyczącej przyszłorocznego budżetu.

- Działania ministerstwa finansów zmierzające do przyspieszenia prac nad budżetem wywołały wątpliwości natury formalnej. Zgodnie z kalendarium prac nad budżetem, Trójstronna Komisja powinna opiniować założenia do budżetu, z drugiej jednak strony rząd przyjął już projekt ustawy budżetowej. Ustalono, że najpóźniej do końca tygodnia ministerstwo finansów przygotuje nowy harmonogram prac, który będzie opierał się na terminach wynikających z ustaw oraz uwzględni prace już wykonane – mówi ekspert Pracodawców RP, Adam Ambrozik.