Opublikowany 12 stycznia jednolity tekst rozporządzenia z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem ministra finansów z 18 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. poz. 2209).

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów