Projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację z jednoczesnym rozszerzeniem rozporządzenia ministra finansów z 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Projekt zawiera propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne:

1) na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit.a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) przyjeżdżające do Polski z krajów partnerskich programu, tj. krajów innych niż kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależące do Unii Europejskiej (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) oraz krajów kandydujących do Unii Europejskiej (Turcja i Republika Macedonii).

Zaniechanie poboru PIT będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do stypendiów wyjazdowych, natomiast od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. w odniesieniu do stypendiów wypłacanych uczestnikom przyjeżdżającym z państw partnerskich programu „Erasmus+”.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów