Co to za „czarna lista"? Chodzi o katalog usług, wykonanie których dla osób nieprowadzących działalności i rolników ryczałtowych wiąże się z koniecznością kasy, nawet wówczas gdy łączna ich wartość netto nie przekracza w roku limitu 20.000 zł.

Na takiej liście, jako nowości od tego roku, znajdziesz:
• naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
• w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
• w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
• w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
• prawnicze, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia (notarialne) – uważaj, dotyczy to nie tyle usług świadczonych przez radców prawnych czy adwokatów ale wszystkich usług prawniczych bez względu kto je wykonuje a pamiętaj, że wykonywanie usług prawniczych innych niż zagwarantowane dla konkretnych zawodów, może świadczyć każdy;
• doradztwa podatkowego - uważaj, dotyczy to nie tyle usług świadczonych przez doradców podatkowych a usług doradztwa podatkowego polegające na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielaniu im pomocy w tym zakresie oraz na sporządzaniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniu im pomocy w tym zakresie może świadczyć każdy a w praktyce bardzo często wykonują księgowi;
• związane z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
• fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Zobacz: Od nowego roku zmiany w zakresie kas fiskalnych >>

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, jeżeli wykonywałeś usługi z powyższej listy przed 2015 r. i nie stosowałeś kasy rejestrującej bo roczna wartość sprzedaży dla nie podatników nie przekraczała u ciebie 20.000 zł a przed tym rokiem nie zaprzestałeś wykonywania takich usług, tylko do 28 lutego możesz jeszcze korzystać ze zwolnienia.

Od 1 marca 2015 r. musisz już każde świadczenie takich usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zarejestrować w kasie. Oczywiście, jeżeli wykonujesz świadczenia, do których stosuje się zwolnienie przedmiotowe z załącznika do rozporządzenia, możesz je w dalszym ciągu stosować, jednak nie te z „czarnej listy" ministra finansów.

Fragment komentarza Radosława Kowalskiego "Kasy rejestrujące od marca 2015 r." opublikowanego w Vademecum Głównego Księgowego

Zobacz też książkę "Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo>>