Pytanie

Spółka komandytowa wypłaciła zysk spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jakie obowiązki z tego tytułu wobec urzędu skarbowego ma sp. z o.o. (dokumenty, opłaty, terminy)?


Odpowiedź

Wypłata zysku przez spółkę komandytową wspólnikowi będącemu spółką z o.o. nie jest opodatkowana ani związana z obowiązkiem informacyjnym.

Uzasadnienie

W przypadku gdy spółką wypłacającą zyski jest spółka komandytowa to wypłata jej zysku wspólnikom nie podlega opodatkowaniu, jako operacja wyłącznie kasowa. W spółce komandytowej, jako spółce niebędącej osobą prawną (art. 4a pkt 14 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888) - dalej u.p.d.o.p. przychody i koszty - zarówno opodatkowane, jak i strefowe - przypisywane są na bieżąco wspólnikom proporcjonalnie do udziału w zysku spółki i u nich opodatkowane na zasadzie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. Wypłata tych zysków nie jest już więc obciążona podatkiem, nie powstaje również obowiązek informacyjny w spółce komandytowej. Spółka-matka z o.o. samodzielnie opodatkuje przypisane koszty i przychody łącznie z własnymi przychodami i kosztami rozliczając podatek dochodowy od osób prawnych. Nie przewidziano również szczególnych obowiązków informacyjnych (zeznań, deklaracji, informacji podatkowych) dotyczących wypłacanych spółce z o.o. zysków spółki osobowej. Spółka komandytowa ani spółka z o.o. nie ma zatem obowiązku składania informacji organom podatkowym.
Wypłacony zysk ze spółki komandytowej spółka z o.o. ujmie więc jedynie bilansowo.