Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową. Na poczcie faktury za usługi opłaca blisko 40% Polaków. W ten sposób domowe rachunki regulują najczęściej najstarsi badani – w wieku 60 i więcej lat, a także pięćdziesięciolatkowie oraz osoby z wykształceniem zawodowym, emeryci i renciści.
Z internetowych płatności korzystają najczęściej ludzie młodzi, lepiej wykształceni i z większymi zarobkami. W ten sposób dokonuje opłat 18% dorosłych obywateli, najczęściej specjaliści, prywatni przedsiębiorcy oraz pracownicy administracji i usług, a także osoby, których dochód w gospodarstwach domowych wynosi 3000 zł i więcej.
Zdaniem ankietowanych, najważniejszą zaletą realizowania rachunków przez Internet jest oszczędność czasu i krótki czas realizacji płatności. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa badanych. Respondenci zwracają także uwagę na wygodę i możliwość opłacania wszystkich rachunków bez wychodzenia z domu. Ponad 40%. badanych uznaje to za największą zaletę płatności on-line, a 25% respondentów zwróciło uwagę na niskie koszty opłat dodatkowych za przelew, a prawie jedna piąta badanych ceni sobie najbardziej niezawodność tej usługi.
„Ponad 5,5 miliona naszych rodaków posiada dostęp do internetowego konta bankowego, a 20% klientów internetowych banków codziennie loguje się do swojego rachunku. Z badań wynika też, że aż 60% właścicieli e-kont dokonuje płatności on-line" - skomentował wyniki badania prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej Kazimierz Małecki.
Jego zdaniem, konsekwencją rosnącej popularności Internetu będzie dążenie klientów do zastąpienia faktur papierowych elektronicznymi. To kolejny i naturalny krok w kierunku upowszechniania elektronicznych płatności.
Z przeprowadzonych przez TNS OBOP badań wynika, że ponad 40% dorosłych Polaków, posiadających konto w banku chciałoby w ramach bankowości internetowej otrzymywać gotowe do wysłania przelewy - opłaty za rachunki. W przypadku użytkowników bankowości internetowej te wyniki są jeszcze lepsze - aż 65% respondentów chciałoby w takiej formie otrzymywać faktury.
Ponad 40% Polaków przyznaje, że mogłoby zmienić bank na taki, który zaoferowałby możliwość otrzymywania faktur za opłaty rachunków (np. gaz, energię elektryczną czy telefon) w wersji elektronicznej. „Badania pokazują, że klienci banków oczekują wprowadzenia nowoczesnych usług i rozwiązań, które w Europie Zachodniej już dawno funkcjonują" - dodał Małecki.
Badania zostały zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 roku życia we wrześniu br.