Jak poinformował resort finansów, od marca 2014 r. Służba Celna realizuje prewencję targowiskową co oznacza przede wszystkim stałą obecność funkcjonariuszy celnych w miejscach tradycyjnej dystrybucji nielegalnych wyrobów tytoniowych. W pierwszym etapie tej inicjatywy patrolami funkcjonariuszy celnych objęto kilkadziesiąt bazarów oraz targowisk w całej Polsce. Efektem tego było między innymi widoczne ograniczenie nielegalnej oferty, mniejsza ekspozycja oraz wzrost cen nielegalnych papierosów w porównaniu z 2013 rokiem. Od tego roku funkcjonariusze Służby Celnej patrolują również ulice poza bazarami i targowiskami ograniczając w ten sposób nielegalny handel papierosami.

Zobacz: Celnicy będą kontrolować handel papierosami na bazarach >>

Służba Celna analizuje także oferty kupna/sprzedaży zamieszczane w internecie. Analiza ułatwia typowanie do kontroli przesyłek, które dokonywane są głównie przy wykorzystaniu paczek pocztowych i kurierskich. Stąd liczba zatrzymanych, nielegalnych papierosów w przesyłkach z roku na rok wzrasta. W 2014 roku ujawniono w przesyłkach pocztowych oraz kurierskich 2,2 mln. sztuk papierosów i było to blisko 1 milion sztuk więcej niż w roku 2013.

Zwalczając nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi Służba Celna koncentruje swoje działania również w obszarze handlu suszem oraz tytoniem.

Inicjowane przez ministra finansów zmiany legislacyjne, które wprowadziły definicję suszu tytoniowego, objęcie tego wyrobu akcyzą oraz kontrole podmiotów dokonujących obrotu suszem spowodowały, że ilość nielegalnego tytoniu oraz suszu na rynku maleje. W 2014 roku Służba Celna ujawniła blisko 254 ton tytoniu oraz suszu bez akcyzy.

Skutecznym narzędziem Służby Celnej w walce z przestępczością tytoniową jest prowadzona i realizowana sankcyjna polityka karna: wszczynanie postępowań karnych skarbowych w przypadkach recydywy w dużym stopniu wyeliminowało z nielegalnej działalności grupy osób, dla których było to stałe źródło zarobkowania. W 2014 roku wszczęto łącznie 83151 postępowań karnych skarbowych w stosunku do 55483 w 2013 roku.

Niezależnie od przemycanych wyrobów tytoniowych w sprawach karnych skarbowych Służba Celna zajmuje również samochody, w których dokonywano prób przemytu. Ich liczba z roku na rok rośnie – w 2012 r. zajęto ok. 600 samochodów, w 2013 – około 900 a w 2014 roku 1100.

Zobacz: Przemyt papierosów grozi utratą...samochodu >>

Obywatele polscy, w związku z toczącym się postępowaniem w sprawach karnych skarbowych, muszą liczyć się z unieważnieniem przez wojewodów paszportów. Cudzoziemcom wielokrotnie łamiącym polskie prawo grozi cofnięcie zezwolenia, wydawanego przez polskich konsulów urzędujących w krajach ościennych a upoważniających do przebywania w strefie przygranicznej w ramach małego ruchu granicznego, a nawet umieszczenie przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców w wykazie osób, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.

Skuteczność działań Służby Celnej potwierdza OLAF Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Jest to niezależna jednostka odpowiedzialna m.in. za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej. W swoich corocznych raportach podsumowujących zwalczanie nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi w UE OLAF wskazuje Polskę na czołowych miejscach. W latach 2011-2013 Polska była najskuteczniejszym krajem w zwalczaniu przemytu papierosów. Raport za 2014 rok opracowany będzie w drugiej połowie roku.

Zobacz: Polscy celnicy najskuteczniej w UE walczą z przemytem >>