Konferencja odbędzie się w gmachu głównym Ministerstwa Finansów w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 12, w godzinach 10.00 – 15.00, w sali nr. 4440 A i B. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00. Oprócz bieżących informacji w zakresie powyższej tematyki, konferencja jak zwykle będzie stanowiła doskonałą okazję do dyskusji, wymiany opinii i stanowisk.

Resort finansów informuje, że konferencja będzie transmitowana „on line" za pośrednictwem internetu. Szczegóły dotyczące transmisji będą udostępnione na witrynie Ministerstwa Finansów przed konferencją - www.mf.gov.pl/sluzba-celna.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać do dnia 20 marca 2016 r. na skrzynkę e-mail: UKC@mf.gov.pl, podając imię i nazwisko osoby, która weźmie udział w konferencji, jej stanowisko oraz nazwę firmy i adres. Związane to jest z wymogami bezpieczeństwa regulującymi wstęp gości do gmachu Ministerstwa Finansów.

Każdy z podmiotów zainteresowanych ww. tematyką może zgłosić do udziału w konferencji tylko jednego przedstawiciela. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o włączeniu na listę uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zgłoszenia będzie każdorazowo potwierdzane przez organizatorów konferencji.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do przesyłania na skrzynkę e-mail: UKC@mf.gov.pl pytań i zagadnień wymagających wyjaśnienia lub interpretacji przepisów wchodzących w życie od 1 maja br. Odpowiedzi na przesłane pytania zostaną zaprezentowane podczas konferencji lub opracowane w formie fiszek i zamieszczone na stronie www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/faq1

Szczegółowy plan konferencji zostanie opublikowany w terminie późniejszym. Wszelkie pytania organizacyjne należy kierować bezpośrednio do Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.