Analiza pokazuje wpływ stosowania split paymentu na firmy w różnych sytuacjach biznesowych, np. podmiotów planujących wydatki inwestycyjne, czy mających słabą pozycję negocjacyjną w stosunku do swoich dostawców. Przedstawia on różne scenariusze oddziaływania mechanizmu na płynność finansową firmy względem ośmiu kluczowych czynników. Są wśród nich m.in.: siła przetargowa wobec dostawców i odbiorców, sezonowość zakupów i sprzedaży, skala ponoszonych nakładów inwestycyjnych czy udział rozliczeń walutowych.

Fakultatywność zastosowania mechanizmu podzielonej płatności >>

Główne wnioski płynące z badania

Z raportu wynika, że nawet, gdy sam podatnik nie będzie zainteresowany korzystaniem z podzielonej płatności, może zostać do tego zmuszony, aby zabezpieczyć swoją płynność finansową. Wpływ split paymentu odczują nie tylko branże szczególnie narażone na karuzele VAT, ale i szereg innych podmiotów. Zdaniem ekspertów Crido Taxand podzielona płatność zaangażuje nie tylko działy księgowości, ale też prawne czy zakupów. Dotknie on szczególnie dostawców o słabej pozycji negocjacyjnej. Split payment ma dodatkowo wymusić gotowość do kontroli skarbowej na tych podmiotach, które dla zachowania płynności będą zmuszone występować do urzędu skarbowego po zwrot VAT.
Należyta staranność w VAT >>

- Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności oznacza nowe wyzwanie dla firm związane z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na potrzeby bieżącej działalności. Jeśli zacznie brakować gotówki na koncie bieżącym a na koncie VAT zacznie kumulować się nadwyżka, podatnik będzie musiał wystąpić do urzędu skarbowego o „uwolnienie” środków z konta VAT. Jednak składanie takich wniosków powinno pójść w parze ze stałą gotowością do kontroli podatkowej. Stąd niezwykle istotne jest wcześniejsze przygotowanie się do nowych warunków funkcjonowania – mówi Roman Namysłowski, partner zarządzający, szef zespołu VAT.

Stosowanie split paymentu może wywołać kontrolę >>

Słabe firmy będą jeszcze słabsze

Jak pokazują analizy ekspertów Crido Taxand, problem płynności finansowej dotknie w szczególny sposób przedsiębiorców o słabej pozycji negocjacyjnej. Podmioty, które otrzymają dużą część płatności z wykorzystaniem podzielonej płatności, a jednocześnie zostaną skutecznie przekonane przez swoich dostawców do tradycyjnych przelewów, muszą przygotować się na cykliczne wnioski do urzędu skarbowego o „uwolnienie” pieniędzy na rachunek standardowy. W takiej sytuacji mogą znaleźć m.in. dostawcy podmiotów prawa publicznego, np. szpitali czy spółek skarbu państwa.

System zachęt dla podatników dobrowolnie stosujących mechanizm podzielonej płatności >>

Wyzwanie nie tylko dla księgowych

Wielu przedsiębiorców zakłada, że nowe zasady będą oznaczać jedynie nowe obowiązki dla działów księgowości. Jednak wejście w życie nowych przepisów będzie miało też konsekwencje dla działów zakupów czy prawnych, które będą zaangażowane w ustalanie nowych warunków współpracy i płatności z dostawcami czy odbiorcami. Zdaniem Romana Namysłowskiego, trzeba mieć na uwadze, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to nie tylko problem księgowych i osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe spółek. W przygotowanie firmy do jego stosowania powinni się zaangażować członkowie zarządu, kontrolerzy finansowi, prawnicy, a także osoby ustalające warunki handlowe z dostawcami i nabywcami. Warto też wcześniej przeprowadzić indywidualne symulacje wpływu split paymentu na biznes. Tylko takie kompleksowe podejście do tematu pozwoli odpowiednio ograniczyć ewentualne negatywne skutki jego stosowania.