Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Liberii o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisana w Nowym Jorku 7 sierpnia 2013 r. spowoduje ona, że Liberia zostanie wykreślona z listy krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, określonych w rozporządzeniu ministra finansów. W przypadku Polski umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT. Zaś w przypadku Liberii dotyczy wszelkich podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, nałożonych w dacie podpisania umowy.

Zobacz: Senat zajmie się ustawą o ratyfikacji umowy podatkowej z Liberią >>

Umoaw między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisane w Kuala Lumpur 8 lipca 2013 r.  dostosowują stan prawny do współczesnych wymogów wynikających z przystąpienia Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (OECD) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Obecnie obowiązująca umowa międzyrządowa została podpisana w 1979 r.

Zobacz: Senat rozpatrzy ustawę o ratyfikacji UPO z Malezją >>