Umowa powstała w oparciu o Modelową Umowę OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, a jeśli chodzi o Malezję podatku dochodowego oraz dochodowego od ropy naftowej. Umowa m.in.: zmienia zasady opodatkowania dywidend, odsetek oraz innych należności i określa, jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania - metodę odliczenia proporcjonalnego. Protokół do umowy doprecyzowuje niektóre artykuły i stanowi jej integralną część.

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację umowy z Malezją 7 lutego br.