Projekt wnieśli posłowie PO. Chodzi o podatek płacony przez spadkobierców od sprzedania odziedziczonych udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. W związku z wprowadzanym rozwiązaniem zmianie ulega treść przepisu określającego zakres zwolnienia z podatku takich transakcji. Ponadto dodawany jest przepis określający nową kategorię kosztów uzyskania przychodów.