Apel o zerową stawkę do Premiera wystosował m.in prezydent Szczecina Piotr Krzystek, w opinii którego stosowanie 23% stawki VAT za usługi portowe spowodowałoby marginalizację polskich portów względem europejskich konkurentów. Aby temu zapobiec konieczne była zmiana przepisów, oraz odstąpienie od ściągania zaległego podatku od przedsiębiorstw świadczących usługi portowe.

Większość krajów UE stosuje zerową stawkę VAT na usługi portowe. Jest to zgodne prawem i dyrektywami unijnymi. W Polsce do końca 2007 roku taka zasada również obowiązywała.  Znowelizowane przepisy obowiązują od 2008 roku. W myśl ich nowej interpretacji Urzędy Skarbowe oczekiwały od przedsiębiorców świadczących usługi portowe zapłaty zaległego podatku VAT wraz z odsetkami za lata 2008-2010.  To działanie niewątpliwie zrujnowałoby polską gospodarkę morską. Ok. 100 przedsiębiorstw funkcjonujących tylko na terenie Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście musiałoby oddać łącznie 300 milionów złotych! Bankructwo tych podmiotów mogłoby oznaczać utratę ok. 10 tysięcy miejsc pracy- podkreślał prezydent Szczecina.