Celem zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych było zniesienie ograniczenia w kwocie 42 tys. 764 zł dla stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców, czyli likwidacji tzw. podatku Tuska wprowadzonego od 2013 roku.

Ustawa proponowana przez Nowoczesną miała z kolei ma na celu przyspieszenie zwrotów VAT poprzez skrócenie terminu, w jakim organy administracji skarbowej zwracają nadpłacony podatek z 60 do 25 dni, oraz wyszczególnienie czynności i procedur, których wszczęcie przez administrację skarbową stanowi podstawę do wydłużenia tego okresu. Ustawa likwiduje instytucję wcześniejszego zwrotu VAT.

Ponadto projektowane regulacje miały uniemożliwić policji, prokuraturze, CBA oraz ABW żądanie wstrzymania zwrotu VAT. Jeżeli zasadność zwrotu wymagałaby dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego mógłby przedłużyć termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika (dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego). Jeśli jednak zwrot okazałby się zasadny, to podatnikowi należałyby się odsetki za ten okres.

Dodatkowo, proponowana ustawa miała ograniczyć możliwość administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z prowadzeniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń podatku w celu uzyskania korzyści majątkowej, wyłącznie do sytuacji, w których podatnik miał wiedzę o tych oszustwach.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów