Resort finansów przypomniał, że od 1 lipca 2015 r. wygasa wprowadzony przez art. 12 nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 7 lutego 2014 r., całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych", czyli zarówno do działalności gospodarczej jak ido celów prywatnych. Zatem od tego dnia, w stosunku do wydatków na nabycie paliwa do takich samochodów przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50 proc.

Zobacz: Sprawdź czy od 1 lipca odliczysz VAT od paliwa >>

W związku z likwidacją ww. ograniczenia pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczenia podatku z tytułu paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca br. lub po tej dacie. Wyjaśniając tą kwestię Ministerstwo Finansów poinformowało, że prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa.

Jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona w terminie późniejszym, prawo do odliczenia VAT nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed tą datą. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia. 

 

 

 

Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>

Resort finansów przypomniał też, że – tak jak w przypadku innych wydatków związanych z pojazdami samochodowymi – warunkiem odliczenia podatku naliczonego od nabycia paliwa jest zgodność tego zakupu ze stanem rzeczywistym, tzn. zasadniczo ilość zakupionego paliwa powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w przebiegu pojazdu firmowego i uprzedził, że kwestia ta będzie przedmiotem działań kontrolnych prowadzonych przez właściwe organy.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego